Mestská knižnica Bratislava / november
3. - 30. 11.
 
Gregor Sailer: Uzavreté mestá / Mesiac fotografie
Koncertná sieň Klarisky 6. – 29. 11. 2015 Vstup voľný.
 
A4 - priestor súčasnej kultúry / program
4. - 30. 11. YMCA (Karpatská 2)
 
Výstava THE MENTAL UNDERGROUND
do 30. novembra 17. novembra – zatvorené z dôvodu konania akcie Galéria pod divadlom, Laurinská 19
 
Pressburger Klezmer Band – oslavujeme Chanuku
25. 11. o 17.00 h mestské hradby  
 
Spievajúce balkóny 2015
26. 11. - 17. 12. balkón Primaciálneho paláca
 
Slovenské Vianoce
SĽUK 26. 11. o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 15 €, 12 €
 
Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering
27. 11. o 17.00 h Hlavné námestie
 
Herci predávajú perníkové bábätká
27. 11.  o 17.30 h  Hlavné námestie
 
For You Acapella Vocal Group
27. 11. o 17.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea
 
Doktor Macbeth
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 27. 11., 9.30 h Vstupné: 9 €, 7 €
 
Katarína Suchoňová Jazz Quartet
27. 11. o 18.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea  
 
Saxophone syncopators
28. 11.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Folklórne súbory v EUROVEA
28. 11. o 17.00 a 18.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea
 
Tri prasiatka
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava 28. 11., 15.00 h Vstupné: 5 €, 4 €
 
Galakoncert / Metropolitný orchester Bratislava
29. 11. 2015 o 17.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
 
Hviezdy Novej scény
29.11.  o 18.30 h  Hlavné námestie
 
Mikulášsky autobus
29. 11. o 15.00 h mestské hradby
 
Public Spaces 2015
1. – 2. 12. 2015 Berlinka SNG
 
Požehnanie betlehemu a vianočného stromčeka
1. 12. o 15.00 h  Podbránie Primaciálneho paláca  
 
SKLO - vokálna skupina
2. 12. o 17.00 h mestské hradby
 
Sladký domov / december
2. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 10€, 8€
 
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby
3. - 5. 12. 
 
Koza rohatá / december
4. 12., 10.00 h, 14.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 5€, 4€
 
Na sv. Mikuláša
4. 12.  o 16.00 a 18.00 h  Hlavné námestie
 
Vianočná kvapka krvi
4. 12. o 7.45 h  Primaciálny palác
 
Vianočné Mosty medzi mestami
5. 12.  o 14.30 a 16.30 h  Hlavné námestie
 
Fats Jazz Band
6. 12.  o 18.30 h  Hlavné námestie
 
Mikuláš 2015
6. 12. 2015  
 
Mikuláš na doskách Mestského divadla
6. 12. o 10.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 6 €
 
Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti
8. – 9. 12. 2015 Pisztoryho palác // A4 – priestor súčasnej kultúry
 
Vianoce pre seniorov
8. - 21. 12.   
 
Klapa Ravnica
9. 12. o 17.00 h  mestské hradby
 
British International School v Bratislave
11. 12.  o 17.45 h  Hlavné námestie
 
Detské vianočné dielne
11. - 13. 12.  Primaciálny palác, Justiho sieň
 
Urban Market (Winter Edition)
11. - 13. 12.  Pisztoryho palác
 
Close Harmony Friends
11. 12. o 19.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea
 
Slovak Tango 2
12. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Salamander a Ivan Ožvát
12. 12. o 17.00 a 18.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli OC Eurovea  
 
Tri prasiatka / december
12. 12., 14.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 5€, 4€
 
Banda 2
13. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Lucia na ľade
13. 12. o 17.00 h  Ľadová plocha na Primaciálnom námestí
 
Bosorky na hradbách
13. 12. o 15.00 h mestské hradby
 
koncert Vianoce v Bratislave
13. 12. o 19.00 h  Nová budova Slovenského národného divadla
 
Plné vrecká peňazí / december
13. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 10€ ,8€
 
Aj múdry schybí / december
16. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 10€, 8€
 
Vianoce so Slovenkou
17. 12.  o 17.00 h  Hlavné námestie
 
Vianočný koncert SZMB
18. 12., 19.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava Vstupné: 7 €
 
BL Gospel
19. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Slovenské Vianoce / SĽUK
19. 12. o 19.00 h Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Vstupné: 15€,12€
 
Hodina deťom
19. 12. o 20.00 h Námestie M. R. Štefánika v areáli Eurovea
 
Muzikálové melódie
20. 12.  o 18.30 h Hlavné námestie
 
Vyšla hviezda nad Betlehemom
20. 12. o 15.00 h  mestské hradby
 
Vianočný koncert Ľudovej hudby SĽUK-u
20. 12. o 20.00 h  Katedrála sv. Martina
 
A máme tu sviatky
20. 12., 17.00 h Mestské divadlo P.O. Hviezdolsava Vstupné: 15 €, seniori a študenti 12
 
Vyhlásenie ankety Športovec roka
21. 12. o 16.45 h Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
X Zrušiť odoberanie Newslettera


X
____________________________________________________
 
Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov
 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 
 
Prevádzkovateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 30794544
 
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: e-mailová adresa;
za účelom zasielania informácií o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa, najmä o kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach v MDPOH.
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na obdobie 5rokov.
 
Týmto sa ďalej zaväzujem, že som bol (a) v zmysle Zákona poučený (á) o právach dotknutej osoby v zmysle § 11 Zákona a udeľujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel.
 
Dotknutej osobe sú priznané práva v zmysle § 28 Zákona, a to najmä právo kedykoľvek žiadať o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.